REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENSE
KAGAWARAN NG TANGGULANG PAMBANSA