Message for Labor Day 2021
30 April 2021
Download PDF File     Hide PDF

     Nakikiisa ang Kagawaran ng Tanggulang Pambansa sa paggunita ng Araw ng Manggagawa ngayong Mayo.

     Sa araw na ito, kinikilala natin ang hindi matatawarang ambag ng ating mga manggagawa mula sa iba’t ibang sektor ng lipunan. Sila ang ating mga bayani na patuloy na naglilingkod upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating bansa at maging sa iba’t ibang panig ng daigdig. Mula sa ating sakahan at pangisdaan, sa ating mga ospital at pagawaan, hanggang sa mga lansangan at iba pang mga tanggapan, araw-araw nating nasasaksihan ang kasipagan at kadakilaan ng ating mga kababayan.

     Ang pagsulong ng ating bansa ay hindi magiging ganap kung hindi rin angkop ang pag-unlad ng ating mga manggagawa. Kaya naman, marapat na bigyang halaga ang patuloy na pagpapabuti ng kanilang kalagayan, lalo’t higit sa gitna ng pandemya na ating kinakaharap dulot ng COVID-19. Patuloy naman na magsusumikap ang ating Kagawaran ng Tanggulang Pambansa upang ating makamtan ang kapayapaan at seguridad na magbibigay-daan sa tunay na maunlad na kinabukasan para sa lahat.

     Taos-pusong pasasalamat at pagpupugay sa ating mga manggagawang Pilipino! 

 

 

Delfin N. Lorenzana
Secretary
Department of National Defense 

####